[afilador]

Retour 

n. m.

'outil servant à aiguiser'

1488Pans 2:236,34: S'ensec l'inventari de las eysinas et ferramenta appertenens a ma botigua… Ung banc per affilar les clavels. L'affilador.