[afichamen]

Retour 

adv.

'fixement'

ElucS 157,25: Encara requier sa bona dispozicio que sia de sopta aprehensio et jugge de las cauzas vistas fixament ses reverberacio, cum l'aygla regarda le solelh afitament en sa roda.